THE ARD
juridisch

Privacy Statement

AVG / GDPR

Wij vertellen je graag welke data wij van jou verzamelen en waarvoor. We hebben niet zoveel te verbergen. Het is ons doel mooie tools voor je te bouwen en jouw website beter te maken, ingewikkelde psycho-analyses maken laten we liever aan anderen over.

Maar ook wij ontkomen er niet aan om zo af en toe eens wat aan je te vragen en de antwoorden op te slaan.

But Why?

Als wij voor je aan het werk gaan is het natuurlijk best handig om te weten wie jij bent en bij te houden wat wij voor je moeten doen. En omdat wij het toch ook fijn vinden om betaald te worden willen wij ook graag weten waar we een factuur heen kunnen sturen.

Dus om de volgende redenen hebben wij gegevens van je nodig:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om bij te houden wat we doen en dit naar je terug te koppelen

En hoe lang dan?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om te doen wat we moeten doen. Of om de wet- en regelgeving te laten doen wat zij moeten doen.

Te vaag? Leggen we het hieronder wat beter uit:

 • Gegevens benodigd voor het maken van facturen, dat zijn naam, adres, email en telefoongegevens, bewaren we zolang dat wettelijk (op dit moment 7 jaar) veplicht is. Ook als je voor die tijd zelf je eventuele account opzegt.
 • Door jou verstrekte account gegevens voor inlog op websites, servers, services van derden, etc. bewaren we tot maximaal 1 jaar na ons laatste contact.
 • Gegevens om je onze nieuwsbrief of andere ingeschreven mailings te verstrekken bewaren we zolang je je hierop hebt ingeschreven of tot maximaal 1 jaar na uitschrijven.
 • Overige gegevens in je account en je login gegevens bewaren we totdat je deze zelf verwijderd.

Voor alle gegevens geldt natuurlijk dat wij deze op verzoek altijd direct voor je zullen verwijderen. (Tenzij dit door wet- en regelgeving niet mag.)

Zullen we delen?

Hier kunnen we heel duidelijk en kort over zijn: wij verkopen of geven je gegevens niet door. Nooit.

Wat we wel doen is een aantal services gebruiken van derden om efficienter te werken of om met je te kunnen communiceren.

Alle overige tools die wij gebruiken, of die jij van ons kunt gebruiken, zijn in eigen beheer en draaien op onze eigen servers.

Cookies!

Ja, wij gebruiken cookies. Om ervoor te zorgen dat onze website werkt, bijvoorbeeld om te kunnen onthouden dat je bent ingelogd. Best handig.
Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

 • Google Tagmanager en Analytics, dat zijn die _ga en _gid cookies. Hiermee kunnen we meten hoeveel bezoekers we hebben en welke pagina's ze bezoeken. Overigens hebben wij de optie in Analytics om gegevens te delen uit gezet en anonimiseren wij de ip adressen. Google weet dus niet wie je bent.
 • Hotjar, dat is die _hjIncludeInSample en de cookies van https://vars.hotjar.com . Hotjar brengt voor ons in kaart naar welke gedeeltes van de pagina gekeken wordt door muisbewegingen, kliks en scrolls op te nemen. Door deze informatie kunnen wij de inhoud beter afstemmen op de gebruiker. Heel interessant om ook eens op je eigen site te proberen misschien? (Proberen is gratis: https://www.hotjar.com)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Ard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een dergelijk verzoek kun je sturen naar info@theard.nl .

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Ard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 072 2 019 019 of via info@theard.nl